Hoppa till sidans innehåll

Inför fältskyttesäsongen

15 NOV 2015 21:00
När det nu är dags för fältskyttesäsongen vill vi gärna påminna om några grundläggande regler för disciplinen fältskytte, som beskrivs enligt följande i gällande regelbok för nationellt skytte.
  • Skapad: 15 NOV 2015 21:00

1.1 Säkerhet allmänt

Var och en som deltar i skjutningar ansvarar för att allt görs för att förebygga skador och olyckor. Den som utser personal i ledning för tävling eller annan skjutning skall kontrollera att denna personal har kunskaper och erfarenhet för uppdraget beträffande säkerheten samt bereds tid att genomföra erforderliga säkerhetsåtgärder.

Alla som deltar i skjutning skall iaktta (känna till) följande:

Hantering av vapen och ammunition

• Den som hanterar vapen och ammunition, måste känna till dess funktion och bestämmelser för hantering.

• Hemmaladdning får endast ske för eget bruk. Vid laddning skall aktuell laddtabell noga följas för att undvika för högt gastryck, vilket kan orsaka vapensprängning.

• I mausersystem m/96 och korthållsgevär får aldrig annat slutstycke än det som tillhör vapnet användas.

• Vapen får ej lämnas utan tillsyn.

• När vapnet hanteras och inte ligger i väska eller fodral, skall pipan alltid peka i ofarlig riktning.

• Provriktning får endast ske på skjutplats eller angiven plats mot mål eller kulfång.

• Laddning, riktövning eller liknande får ej ske på skjutplatsen då någon finns framför denna.

• Det är förbjudet att rikta ett vapen mot någon.

• Skytt skall före skjutning kontrollera att loppet är torrdraget och fritt från främmande föremål.

• Skytt skall göra patron ur och kontrollera loppet så snart patron inte går in normalt i patronläget, svag knall hörs vid avfyrning, eller misstanke finns att t.ex. jord eller snö kommit in i pipa/patronläge.

• Vapen får endast laddas när skjutledaren kommenderat ”Ladda”.

• Korthållsgevär, gevär 6,5, kpist och AK4 är laddat när patron finns i magasin eller patronläge eller löstagbart magasin sitter i vapnet.

• Vid uppehåll i skjutningen skall laddat vapen säkras. Alternativt kan slutstycket eller på luftgevär spärrarmen eller laddluckan öppnas.

• Laddat vapen får ej lämnas kvar på eller förflyttas från skjutplatsen.

• Säkerhetspropp skall alltid sitta i patronläget på gevär 6,5, korthållsgevär och luftgevär då skjutmoment ej pågår. Undantag: Vid fältskjutning gevär 6,5 får säkerhetsproppen tas ur efter genomförd visitation.

• Säkerhetsmagasin skall alltid vara monterat i Sauer-gevär 6,5 mm, då skjutmoment ej pågår.

Skyttets Gyllene Regel:  Betrakta alltid ett vapen som laddat

 

9.2.1 Generella bestämmelser

Mobiltelefon får inte användas på fältskjutning.

Avståndsinstrument får inte användas på fältskjutning.

Om detta inte följs, gäller nedanstående:

9.4.11 Protest

Protest skall inlämnas skriftligt av skytt eller lagledare till tävlingsledare senast 20 minuter efter det att resultatet anslagits. I protest skall framgå namn och skjutlag/patrull samt vad protesten avser.

Skribent: Mikael Svensson
Svenska Skyttesportförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm
Telefon: 08-699 63 70
E-post: This is a mailto link
----------------------------------

Gevärssektionen

Lerduvesektionen

Pistolsektionen

Viltmålssektionen

TRÄFFSÄKERT 
SvSF:s webb-tv magasin WEBBSHOPSAMARBETSPARTNERS

 Norma Logo www
SponsorerVÅRA SOCIALA MEDIER

FB Youtube Insta logos

TÄVLINGARPostadress:
Svenska Skyttesportförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: 086996370
E-post: This is a mailto link