Hoppa till sidans innehåll

Verksamhetsplanering och budget 2019

16 SEP 2018 00:21
Gevärssektionen genomförde fredag-lördag 14-15/9 sedvanligt VP-möte i Jönköping, vilket bland annat resulterade i utkast till Verksamhetsplan 2019, budget 2019 och stomprogram 2019.
  • Uppdaterad: 16 SEP 2018 00:23

Veckoslutet var uppdelat i två arbetsmöten samt ett ordinärt styrelsemöte.

Utbildning 2018, 2019, 2020 och framåt

På fredagseftermiddagen genomfördes ett planeringsmöte avseende utbildning där Alexander Berglund, Sussie Svedlund och Inger Mortensen från kansliet, Gevärssektionens utbildningskoordinator Paul Larm samt några ledamöter ur sektionsstyrelsen medverkade.

Idrottslyftet för 2018 och 2019 stämdes av och Paul redogjorde för arbetet med de geografiska träningsgrupperna. Under dessa år finns två potter, en för läger och en för GP-tävlingar. Ett antal åtgärdspunkter listades, dessa kommer sedan att stämmas av mellan Paul och Alexander.

Från och med 2020 gäller nya villkor för projektpengar i Idrottslyftet. Här kommer Gevärssektionen att lyfta på begreppet ”Utbildning” som ett bredare begrepp än nuvarande upplägg. Planeringen inför 2020 påbörjas ganska snart och ska ske i tajt samverkan mellan sektion och kansli.

Verksamhetsplan 2019 och strategi 2025

Ett utkast till verksamhetsplan för 2019 genomgicks. Avsnittet med ”fokusområden” byts nu ut mot ”Strategi 2025”. Huvudpunkter för hela tidsperioden listades och de två områden som startas först 2018/2019 diskuterades. Gevärssektionens VP 2019 kommer att föreläggas förbundsstyrelsen och efter godkännande där publiceras på hemsida och senare presenteras på Skytteforum i november.

Gevärssektionens VP är för övrigt en del av SvSF totala verksamhetsplan.

Parallellt upprättade kassören ett budgetförslag för 2019, som presenterades under lördagen. Även budget ska vara klar till Skytteforum i november. VP och budget fastställs därefter definitivt i samband med årsmötet, som äger rum i samband med Skyttiadens riksfinal 2019 i Kinna.

Värdefullt i sammanhanget att vi hade våra ekonomiansvariga från kansliet med oss på detta möte, vilket gjorde att frågetecken kring alltifrån rutiner till fonder kunde rätas med en gång.

Planering till 2022 och stomprogram 2019

Som avslutande punkt på fredagen fyllde våra grenledare whiteboarden med tävlingsplanering för våra totalt 14 event och för tidsperioden 2019—2022. Här skiljer sig ”problematiken” mycket mellan olika grenar. I några fall finns planering ända till 2022 och i andra fall har vi pågående kontakter/förhandlingar med arrangörer för 2019. Preliminärt stomprogram för 2019 presenteras i separat nyhet.

Ordinarie styrelsemöte

Ovanstående arbetsmöten mejslades in som punkterna 6,7,8 i ordinarie protokoll, som för övrigt var sektionens femte möte för verksamhetsåret.

Under mötet avrapporterade grenledarna de aktiviteter i form av bland annat SM-tävlingar och nordiska utbyten som haft en intensiv period under augusti-september. Kassören rapporterade från dels Sävsjö Skyttecenter och dels det uppstartade planeringsarbetet inför Swedish Cup 2019.

Ekonomiutfallet för 2018 stämdes av och budgetutkast för 2019 presenterades av kassören. Enkät och beslut kring ISSF-regler framgår av separat nyhet. Mallar till SM-arrangörer (motion på årsmötet) och diverse andra frågor diskuterades, till vilka vi säkert har anledning att återkomma.

Undertecknad vill avslutningsvis tacka alla inblandade - ledamöter, adjungerade samt våra gäster från kansliet - för ett stort engagemang under helgen.

Skribent: Mikael Svensson
Svenska Skyttesportförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm
Telefon: 08-699 63 70
E-post: This is a mailto link
----------------------------------

Gevärssektionen

Lerduvesektionen

Pistolsektionen

Viltmålssektionen

TRÄFFSÄKERT 
SvSF:s webb-tv magasin 


SAMARBETSPARTNERS

  
WEBBSHOPBingolotto_Svenska SkyttesportförbundetVÅRA SOCIALA MEDIER

FB Youtube Insta logos

TÄVLINGARPostadress:
Svenska Skyttesportförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: 086996370
E-post: This is a mailto link