Hoppa till sidans innehåll

Uppdaterad Regelbok Nationellt skytte 2020

05 AUG 2020 15:50
Nu finns ny Regelbok Nationellt skytte version 2020-08-03 att studera under Regler och bestämmelser, Gevär.
 • Uppdaterad: 05 AUG 2020 15:50

Utöver införda nyheter har även ett antal justeringar, rättningar och förtydliganden gjorts. Som vanligt är alla ändringar införda med röd text och med lodrät streck i marginalen.

Här följer en punktlista över förändringar:

 • När säkerhetslina används i gevär 6,5, kpist och korthållsgevär, ska den vara synlig utanför patronläget, nå genom hela loppet och även vara synlig framför mynningen. Ett förtydligande mot bakgrund av att felaktiga linor använts.
 • Uppgift om att Säkerhetsbestämmelser Civilt Skytte (SäkB), alltid finns tillgänglig i senaste version, via SvSF:s hemsida under Regler och bestämmelser. Bakgrunden är att gamla inaktuella exemplar, allt för ofta ligger kvar i klubblokaler etc.
 • Förtydliganden om vad som ”ska kontrolleras” och vad som ”kan kontrolleras” under vapenkontroll. Dessutom kompletterande punkter för kpist, som gäller funktion av avtryck och axelstöd och dessutom att rätt modell av hylsfångare används.
 • Uppgift om att utrustning/anordning/klädsel, som är särskilt utformad för att vara ett hjälpmedel i skytte och inte anges som tillåten, får inte användas.
 • Förtydligande om hur pall får användas i knästående.
 • Junior-SM Luftgevär sittande infört. Bakgrunden är en tillstyrkt motion om införande av Junior-RM luftgevär sittande. Dock ansåg Rk och gevärssektionens styrelse att statusen skulle höjas till Junior-SM för luftgevär sittande, för att nå likställighet mellan disciplinerna. Detta gör att fr.o.m. 2020 finns SM, Junior-SM och Veteran-SM i såväl sittande som stående.
 • I samma syfte (som föregående punkt) har luftgevär Fallmål kompletterats med Junior-RM sittande. Därmed kan alla från 13 år och äldre delta RM luftgevär Fallmål sittande fr.o.m. 2020.
 • ”Norsk rem” tillåten även i korthåll. Ett önskemål som framförts av ett flertal skyttar, framförallt de som deltar i både korthåll och gevär 6,5. Att remmen kan använda på samma sätt i båda dessa grenar, underlättar i samband med träning och tävling.
 • Förtydliganden i kommandoserier för att få punktrubriker enhetliga och innehåll tydligare med förklarande text i rubrikrader. VERSALER = KOMMANDO,gemener = Info till skyttar, kursiv = anvisningar till skjutledare.
 • Längre tid för skytt med enkelskottsgevär i korthåll fält. Skjuttid ska vara minst 20 sekunder längre för den som använder enkelskottsgevär, än för skytt med magasinsgevär. I övrigt samma tid oavsett klasstillhörighet. En förändring som vuxit fram efter diskussion mellan Rk och delaktiga i två olika motioner.

För Regelkommittén

Lars Lennartsson

Skribent: Lars Lennartsson
Svenska Skyttesportförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm
Telefon: 08-699 63 70
E-post: This is a mailto link
----------------------------------

Gevärssektionen

Lerduvesektionen

Pistolsektionen

Viltmålssektionen

MÄSTERSKYTTEN


SAMARBETSPARTNERS

  
WEBBSHOP
Bingolotto_Svenska Skyttesportförbundet

TÄVLINGARPostadress:
Svenska Skyttesportförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: 086996370
E-post: office@skyttesport.s...